< Terug naar overzicht
Een half jaar partnerschap met Blue Marine Foundation: dit is er tot nu toe bereikt

Een half jaar partnerschap met Blue Marine Foundation: dit is er tot nu toe bereikt

In januari 2024 zijn we samen met onze zusterbedrijven van de Travelopia Group een driejarig partnerschap aangegaan met Blue Marine Foundation. Gedurende dit partnerschap steunen we met een donatie van ruim 1 miljoen euro zeven verschillende projecten die bijdragen aan het behoud en herstel van 7.000 hectare aan zee-ecosystemen. Door een reis bij Sawadee te boeken steun ook jij deze projecten. In dit nieuwsbericht lees je wat we in het eerste half jaar van het partnerschap al hebben bereikt. 

Sinds de start van ons partnerschap hebben we al veel bereikt bij de zeven verschillende projecten die we steunen:

 • In Griekenland...
  • zijn 167 zeesoorten geïdentificeerd, waarvan 15 een beschermde status hebben.
  • is 621.000 m2 aan zeegrasvelden en vijf verschillende zeehabitats in kaart gebracht
 • In Formentera...
  • is een zeegras herstelplan ontwikkeld voor ’s werelds oudste ecosysteem.
  • is een vooruitstrevend project gestart om 300 zeegrasplantjes te planten op rotsige ondergrond.
 • In Kenia...
  • zijn 12.000 mangroven geplant in Mida Creek.
 • In het Caribische gebied...
  • zijn inheemse plantensoorten gekweekt die later dit jaar worden geplant.
  • zijn herstelwerkzaamheden gaande aan een mangrovekanaal. 
 • In Indonesië… 
  • is 27 hectare grond aangewezen voor habitatherstel. 
  • zijn 45 leden van de lokale gemeenschap getraind in mangroveherstel.
 • In de Filipijnen...
  • zijn 8.000 mangroveboompjes klaargemaakt om geplant te worden.
 • In de Malediven...
  • heeft onderzoek naar mangroveverlies bijgedragen aan een nationaal herstelplan. 

Lees onder de video meer over de projecten in Indonesië en Griekenland. 
In de schijnwerpers: Community empowerment door ‘blauwe bossen’ in Indonesië 

Indonesië herbergt 20% van 's werelds mangrovebossen, maar heeft dit sinds de jaren ‘80 aanzienlijk zien verminderen door garnalenkwekerijen en bouwprojecten aan de kust. Het project dat we samen met Blue Marine ondersteunen richt zich op het herstel van mangroven op een manier die de gemeenschap ondersteunt en tegelijkertijd de biodiversiteit vergroot. Onze samenwerking heeft al bijgedragen aan de training van 45 gemeenschapsleden in het herstel van blauwe koolstofecosystemen. Door de ontwikkeling van de mangrovebossen tot een ecotoerisme-hub zal hen op lange termijn een stabiel inkomen worden geboden.  

Blue Marine project Indonesië | Afif Benstol

De lokale gemeenschap vormde dan ook een belangrijk aspect van de eerste fase van dit project. Groepsdiscussies in forums hebben een open dialoog bevorderd tussen het projectteam, grondeigenaren en gemeenschapsleden, om gezamenlijk de transformatie te plannen van de verwaarloosde garnalenvijvers terug naar bloeiende mangrovebossen. Een vertegenwoordiger van het Indonesische Ministerie van Maritieme Zaken en Visserij was aanwezig op de openingsdag van de gemeenschapstraining en noemde het project een model dat kan worden opgeschaald over heel Indonesië. Dit betekent dat het project de potentie heeft om een aanzienlijke positieve impact te maken op alle gemeenschappen die leven bij mangrovebossen. 

In de schijnwerpers: Blauwe koolstof en het beschermen van het zeeleven in Griekenland

De kustlijn van Griekenland herbergt eeuwenoude zeegrasvelden die een belangrijke rol spelen in koolstofverwijdering en -opslag. De zeegrasvelden vormen daarnaast een essentieel leefgebied voor veel verschillende zeedieren. Helaas staan de velden momenteel onder intense druk door verankering, vervuiling en overbevissing. Het project dat we samen met Blue Marine steunen heeft als doel om de velden met behulp van innovatieve technologieën in kaart te brengen, vast te leggen hoe ze de biodiversiteit bevorderen, en het bewijs te leveren voor hun rol in koolstofopslag. Zo wordt de basis gelegd voor het creëren van 'no take' beschermde zeegebieden.  

Blue Marine project Griekenland | iSea

Tot nu toe heeft de steun van Sawadee en Travelopia geleid tot een uitgebreide in kaart brenging van 621.000 m² aan zeegrasvelden en de verzameling van tien blauwe koolstofmonsters. Bovendien hebben biodiversiteitsstudies de aanwezigheid van 167 verschillende soorten in het projectgebied, net buiten Corfu, aangetoond. Van deze soorten worden er vijftien als bedreigd beschouwd, waaronder de dolfijn, schildpad en de kritiek bedreigde Mediterrane monniksrob. Dit toont aan hoe belangrijk het is om deze kritieke ecosystemen te beschermen en ze in staat te stellen weer op te bloeien.

Lees hier meer over ons partnerschap met Blue Marine.