Boekingsvoorwaarden Sawadee


ANVR-Reizigersvoorwaarden

Sawadee Reizen (KvK Amsterdam 33223550) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. De ANVR-brochure vind je hier.
Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie.


Wettelijke informatie

De combinatie van reisdiensten die je wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302.

De navolgende bepalingen zijn door Sawadee Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken. 

Op tijd boeken

Prijzen van vluchten en landarrangementen zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Graag willen we nog extra benadrukken dat wanneer je op tijd boekt, teleurstellingen worden voorkomen. Minstens 8 tot 10 weken voor vertrek van de reis zijn wij meestal genoodzaakt niet geboekte vliegtuigstoelen terug te geven aan de luchtvaartmaatschappijen. Stoelen in het vliegtuig zijn soms op aanvraag en de kans bestaat dat er dan geen plaats meer is of dat we alleen een ticket in een duurdere klasse kunnen boeken. Ook eerder kan het echter voorkomen dat vlucht en/of landarrangement niet meer, of enkel tegen een hogere prijs beschikbaar zijn. Indien er onverhoopt een toeslag voor de vlucht en/of landarrangement geldt, word je als klant zo snel mogelijk ingelicht over de hoogte hiervan. Op dat moment heb je de keuze om akkoord te gaan met deze toeslag of om bijvoorbeeld een andere vertrekdatum te kiezen, een andere reis te boeken of om de reis kosteloos te annuleren. Zodra het minimum aantal deelnemers heeft geboekt, garanderen we de doorgang van de reis. Indien het minimum niet wordt gehaald brengen we je uiterlijk 28 dagen voor vertrek op de hoogte. We bieden je desgewenst een passend alternatief of je krijgt alles wat je al hebt betaald retour.

Eventuele onjuistheden met betrekking tot de prijs en/of de reisbeschrijving

Hoewel we bij alle vermeldingen op onze website uiterste zorgvuldigheid hebben betracht, kunnen we desondanks niet uitsluiten dat er eventueel onjuistheden in de gegevens voorkomen van welke aard dan ook. Bij constatering hiervan zullen we deze eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk corrigeren.

De annuleringsvoorwaarden van Sawadee Reizen

Nadat je een reis hebt geboekt kan het gebeuren dat je je reis moet annuleren of onderbreken. Sawadee brengt je dan annuleringskosten in rekening. Bij annulering is iedere reiziger de volgende percentages van de reissom* aan Sawadee Reizen verschuldigd:

 • tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom
 • 56e tot 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
 • 28e tot 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
 • binnen 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

* definitie van reissom = alle op factuur berekende onderdelen exclusief bijdrage Calamiteitenfonds, de (mogelijke) bijdrage(n) aan goede doelen en premie kortlopende reisverzekering. De boekingskosten, de premie voor de kortlopende annuleringsverzekering en consumentenbijdrage SGR worden bij annulering volledig in rekening gebracht, ongeacht annuleringsdatum.

Voor de volgende reizen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden:

Voor de Poolreizen (Antarctica, Falkland eilanden, South Georgia, Noord-Canada, Groenland en Spitsbergen) gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden:

 • tot 91 dagen voor vertrek: 25%
 • 90-61 dagen voor vertrek: 75%
 • binnen 60 dagen voor vertrek: 100%

Voor de reizen naar de Galápagoseilanden waarbij je overnacht op een boot gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden (dit geldt ook voor de Galápagos-verlenging, op een boot, na de Ecuador reizen.) Let op: dit geldt niet voor de Ecuador reizen waarbij je overnacht in hotels op de Galápagoseilanden:

 • tot 120 dagen voor vertrek: 25% over het bedrag van de Galapagos Cruise en 100% over de binnenlandse tickets van en naar de Galapagos eilanden;
 • binnen 120 dagen voor vertrek: 100%

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dienen we altijd schriftelijk te ontvangen. Met een passende annuleringsverzekering van a.s.r. waar je jezelf vrij van deze kosten bij een geldige reden om te annuleren (ter beoordeling aan de verzekeraar).

Visumaanvraag

In alle gevallen geldt dat Sawadee Reizen niet aansprakelijk kan worden gesteld indien door de desbetreffende Ambassade en/of Consulaat om persoonlijke redenen geen visum aan u wordt toegekend. Het valt onder uw eigen verantwoording om vóór boeking bij de betrokken autoriteiten na te gaan, aan welke voorwaarden u moet voldoen voor het verkrijgen van het benodigde visum. Houdt u er rekening mee dat sommige beroepen (o.a. media en/of krijgsmacht) mogelijk een uitzondering vormen op de reguliere visumprocedure. Ook voor reizigers met een andere dan de Nederlandse of Belgische nationaliteit kunnen afwijkende visumvoorwaarden van toepassing zijn. Conform de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen art. 2.5 komen onkosten voor het niet (geheel) kunnen maken van de reis vanwege het ontbreken van geldige (reis)documenten voor rekening van de reiziger.

Prijsbeleid

Sawadee hanteert het principe van VARIABELE PRIJZEN bij al haar groepsreizen. Dit principe houdt in dat reissommen op onze website kunnen veranderen al naar gelang bezetting en moment van boeking. Doordat onze prijzen variabel zijn, is de op de website gepubliceerde reissom op het moment dat je de boeking maakt van toepassing. Daarnaast kan Sawadee gebruik maken van kortingen en andere vormen van promotie om de verkoop op een bepaalde vertrekdatum, -periode of bestemming te bevorderen. Voor actuele voordelen kijk je o.a. op onze website. Het kan dus voorkomen dat medereizigers niet dezelfde prijs hebben betaald maar in de meeste gevallen geldt: wie vroeg boekt, betaalt minder.

Actiekortingen en actievoordelen kunnen niet gecombineerd worden, het voor jou als klant meest gunstige voordeel zal gelden voor de desbetreffende boeking. Vasteklantenkorting valt hier buiten en blijft altijd van kracht. Ook op alle boekingen waar actiekortingen en actievoordelen voor gelden zijn de ANVR-reisvoorwaarden en de Boekings-, & Annuleringsvoorwaarden van Sawadee Reizen van kracht.

Brandstoftoeslag en andere verhogingen na boeken

Zodra je geboekt hebt en wij de reis bevestigd hebben middels een factuur, staat de reissom in principe vast. Wel hebben wij het recht tot 20 dagen voor vertrek om de reissom te verhogen met maximaal 8%, als deze verhoging toe te schrijven is aan brandstoftoeslag, belastingen of andere toeslagen opgelegd door derden die niet direct betrokken zijn bij de uitvoer van de reis, zoals bijvoorbeeld een verhoging van toeristenbelasting, landingsrechten en vertrek- en aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om deze maatregel niet te hoeven nemen, maar bij hoge toeslagen zal dit helaas onvermijdelijk zijn. Een toelichting vanuit de ANVR over toeslagen vind je hier.

Vasteklantenkorting

Uiteraard zijn we vereerd en blij als je vaker met ons mee op reis gaat. Graag geven we je iets terug voor je trouw, in de vorm van een aantrekkelijke korting. Hoe vaker je met ons meegaat, hoe hoger de korting. Reis je voor de 3e of 4e keer met ons, dan ontvang je een korting van €25,-. Ga je voor een 5e t/m 9e reis met ons mee, dan loopt deze korting op tot €50,-. Vanaf je 10e reis brengen we €100,- in mindering op de reissom.

Betalingen

Je ontvangt van ons na boeking een E-factuur/bestelbon voor het totaalbedrag.

 1. Als eerste voorschot betaal je bij ondertekening van de bestelbon, 20% van de reissom per persoon en de eventueel verschuldigde kosten van de annuleringsverzekering.
 2. De resterende reissom en het bedrag van de eventueel afgesloten reisverzekering moeten uiterlijk 8 weken voor vertrek overgemaakt zijn (met uitzondering van de West-Australië-reis (reiscode AUWPU), hiervoor geldt: 60 dagen voor vertrek 100% betaling).

Verlengingen

Ga je met Sawadee op reis maar wil je na afloop van de reis langer in het betreffende land blijven, dan is dat in principe mogelijk binnen de geldigheidsduur van het ticket. Als je de hiervoor benodigde vluchtwijziging direct bij boeking bij ons aanvraagt brengen we daarvoor € 50,- administratiekosten per persoon extra in rekening (tot een maximum van € 100,- per factuur). Vraag je de vluchtwijziging na de boeking aan, dan berekenen we € 100,- per persoon extra (tot een maximum van € 200,- per factuur). Als de gewenste verlenging buiten de geldigheidsduur van het ticket valt, of er geldt een toeslag op de vlucht, moeten we naast de bovengenoemde administratiekosten een hoger tarief, dat door de luchtvaartmaatschappij wordt opgelegd, berekenen. Voor vluchtverlengingen geldt altijd dat de vlucht op aanvraag is. Eerder vertrek, voor aanvang van de reis, is niet in alle gevallen mogelijk en uitsluitend op aanvraag. Bij een vluchtverlenging regel en betaal je zelf de kosten voor vervoer naar de luchthaven.

Deelnemers en doorgang

Sawadee Reizen garandeert een reis op basis van het minimum aantal definitieve deelnemers en op boekingsresultaten uit voorgaande jaren. Het minimum aantal deelnemers dat nodig is om doorgang van een reis te garanderen, kan per vertrekdatum verschillen. Uiteraard streven we ernaar om alle gepubliceerde reizen te laten doorgaan. Sawadee Reizen behoudt zich echter het recht voor reizen tot uiterlijk 28 dagen voor vertrek te annuleren. Om het karakter van een groepsreis te bewaren, streven we op de meeste reizen naar een minimum aantal deelnemers van 8 personen. In een enkel geval kan dit minder zijn. 

Wanneer deelnemers onverhoopt annuleren, kan het voorkomen dat een (reeds gegarandeerde) reis niet langer het minimum aantal deelnemers heeft. De vertrekgarantie komt dan (tijdelijk) te vervallen totdat het minimum aantal deelnemers via nieuwe boekingen weer is behaald. Wanneer dit niet meer mocht lukken, zijn de volgende oplossingen (of een combinatie hiervan) mogelijk: omboeken naar een andere vertrekdatum of een andere reis of uitvoering van de reis met een lokale (Engelssprekende) in plaats van een Nederlandse reisbegeleider. We bekijken graag of we de reis wellicht op individuele basis aan jou kunnen aanbieden, onder voorbehoud dat dit reistechnisch uitvoerbaar is (artikel 5 ANVR-Reisvoorwaarden 2016). Uiteraard gaan alle oplossingen in overleg met jou.

Administratie- en wijzigingskosten

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de administratie- en wijzigingskosten die we in rekening brengen op je boeking en bij eventuele wijzigingen naderhand. Als je na ontvangst van de factuur (boekingsbevestiging) een wijziging doorvoert in je boeking waarmee kosten zijn gemoeid, dan zijn er wellicht ook administratiekosten. Hieronder zie je welke administratiekosten wij rekenen voor welke wijziging. Besluit je na boeking dat je mee wilt gaan op een andere reis, dan wordt dit beschouwd als een annulering van de oorspronkelijke reis en boeking van een nieuwe reis. De Sawadee annuleringsvoorwaarden zijn dan van toepassing.


Boekingskosten voor 1 deelnemer €25 per boeking
Boekingskosten voor 2 deelnemers €40 per boeking
Boekingskosten voor 3 of meer deelnemers €50 per boeking
Administratiekosten Vluchtverlenging * €50 per persoon
Wijzigingen na boeking, met nieuwe factuur ** €50 per boeking

* Met een maximum van €100 per factuur, exclusief eventuele toeslag op vliegticket en/of accommodatie.
** Nieuwe factuur betekent dat je een nieuwe factuur ontvangt met de totaalkosten. Eerdere facturen komen te vervallen. Je verrekent deze nieuwe factuur zelf met je originele factuur.

De laatste reisinformatie en vliegtickets

Uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvang je de exacte vluchtgegevens, de deelnemerslijst en, indien van toepassing, de meest recente reisinformatie.

Reisdocumenten

Als reiziger ben je zelf verantwoordelijk om over de juiste reisdocumenten (een geldig paspoort en eventuele benodigde visa) te beschikken. Houd er rekening mee dat bij sommige beroepen (o.a. media en/of krijgsmacht) soms een andere dan de reguliere visumprocedure moet worden gevolgd. Voor reizigers met een andere dan de Nederlandse of Belgische nationaliteit kunnen afwijkende visumvoorwaarden van toepassing zijn, anders dan in onze reisbeschrijving vermeld. Indien door de desbetreffende Ambassade en/of Consulaat om persoonlijke redenen geen visum aan jou wordt toegekend, kan Sawadee Reizen niet aansprakelijk worden gesteld. Conform de ANVR-Reisvoorwaarden (Boekingsvoorwaarden) 2016 art. 9.4 komen onkosten voor het niet (geheel) kunnen maken van de reis vanwege het ontbreken van geldige (reis)documenten voor rekening van de reiziger. Wel kun je het risico op het buiten je schuld om niet krijgen van een visum bij sommige verzekeraars laten afdekken.

Verder dienen alleenreizende ouders en ouders met een andere achternaam dan hun (minderjarige = t/m 17 jaar) kind bij reizen buiten het Schengen-gebied te kunnen aantonen dat zij het ouderlijk gezag hebben over het meereizende kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (advies Rijksoverheid en Koninklijke Marechaussee): Verklaring toestemming vakantie en kopie paspoort andere (niet-meereizende) ouder, recent uittreksel BRP kind, eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang/ouderschapsplan/geboorteakte kind. Zorg dus dat je op tijd over de juiste papieren beschikt. Voor overige informatie kun je terecht op de website van Buitenlandse Zaken.

Kwaliteitsbewaking

Na afloop van een reis ontvangt iedere reiziger een online enquêteformulier, waarop alle onderdelen van de reis worden behandeld. Met deze informatie evalueren wij onze reizen en zorgen wij voor een continue kwaliteitsbewaking. Verlopen er tijdens de reis onverhoopt zaken niet aan je verwachtingen, dan is het van belang om dit direct te melden aan de reisbegeleiding. Hij/zij gaat dan, indien mogelijk, terplekke aan de slag voor een oplossing. Wanneer het niet mogelijk is om je klacht tijdens de reis (naar tevredenheid) op te lossen, leg de klacht dan samen met de reisbegeleider schriftelijk vast. Dit formulier kun je tot uiterlijk twee maanden na afloop van de reis indienen. Indien het niet mogelijk is om je klacht met de reisbegeleiding te bespreken, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail contact op te nemen met het Sawadee-kantoor. We proberen de situatie dan op de best mogelijke manier op te lossen. Wil je na de reis alsnog een klacht indienen, dan dient de klacht binnen twee maanden na terugkomst van je reis schriftelijk door ons ontvangen te zijn.

24-uurs noodservice

In geval van nood kunnen thuisblijvers tijdens kantooruren bellen naar Sawadee op ons reguliere nummer: 0031(0)20-4202220. Wij kunnen snel achterhalen waar de groep zich op dat moment bevindt. Als contact buiten kantooruren noodzakelijk is dan zijn wij bereikbaar op ons noodnummer 0031(0)20-6516035. Houd er rekening mee dat het vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen niet altijd mogelijk is om binnen 24 uur contact met de groep te leggen.

Vertrek vanuit België

Onze reizen vertrekken bij voorkeur vanaf Schiphol maar een aantal van onze reizen vertrekt vanuit Zaventem/Brussel. Met de trein reis je doorgaans in nog geen twee uur van Schiphol naar Antwerpen en ook naar Zaventem is het openbaar vervoer goed geregeld. Meer informatie vind u op www.ns.nl of www.belgianrail.be.

Sawadee is onderdeel van de Travelopia Group.

Laatste wijziging: 16 november 2023.

Naar boven